top of page

CORPORATE BRANDING

Bijgewerkt op: 25 mrt. 2020

Vooral subjectieve en emotionele factoren rond uw bedrijfsimago geven de doorslag in de keuze voor uw product. Daarom is een sterk bedrijfsimago zo belangrijk.

Uw klanten kopen op gevoel!

De verschillen tussen bedrijven en hun producten vervagen meer en meer...Directe marketinginspanningen hebben minder effect. Vooral subjectieve en emotionele factoren rond uw bedrijfsimago geven de doorslag in de keuze voor uw product. Daarom is een sterk bedrijfsimago zo belangrijk.

Uw bedrijfsnaam als merk inzetten in uw hele communicatie: dat is corporate branding. Het is de snelste manier om uw product of dienst extra geloofwaardigheid en meerwaarde te geven. Het Communicatiehuis helpt u een sterke corporate brand uit te bouwen die uw cultuur en uw waarden positief reflecteert. Zo onderscheidt u zich van uw concurrenten en creëert u nieuwe opportuniteiten.


Hoe is het gesteld met uw corporate identity?

Strategisch-inhoudelijke audit

Just Say Yes maakt een diepgaande analyse van uw corporate identity. Alle bouwstenen van uw identiteit worden stuk voor stuk onder de loep genomen. Symboliek: kleuren, typografie, logo, beeldvorming en Communicatie: welke boodschappen stuurt de organisatie uit?Gedrag: hoe gedragen de organisatie en haar medewerkers zich? We gaan op zoek naar de persoonlijkheid van uw organisatie en toetsen deze af aan de missie, visie, waarden en strategische doelstellingen.


Implementatie audit

Bij een nieuw bedrijf hoort uiteraard een nieuw logo en een duidelijke corporate identity. Deze laatste vormt de basis van alle communicatietools. Maar na een tijdje durft het correct toepassen van de corporate identity te verwateren. Groei is hier vaak de hoofdoorzaak van. Tijdens de corporate identity audit gaan we na in welke mate uw corporate identity op consistente wijze wordt toegepast. Just Say Yes doorprikt de selectieve blindheid die kan ontstaan door gewenning. We analyseren alle communicatietools binnen uw onderneming. Online en offline. Van offerte tot factuur. Van website tot elektronische nieuwsbrief.


Ontwikkeling corporate identity

Bouwen aan een sterke corporate identity


Goed of slecht, sterk of zwak, afgestemd of ruim opgevat, elke organisatie beschikt over een corporate identity. Een corporate identity is niet alleen een fraai logo of een sprekende corporate visual. Het is meer dan dat.


Een bedrijfsidentiteit of corporate identity bestaat uit drie grote pijlers: symboliek, gedrag en communicatie.


De symboliek is de uiterlijke weergave van de identiteit. Onder symboliek begrijpen we het logo, de gebruikte symbolen, corporate visuals, … kortom de huisstijl van een organisatie. De symboliek dient om de communicatie en het gedrag van een organisatie te ondersteunen.


De communicatie draait om de vraag: wat communiceren we naar de doelgroepen? Wat is de boodschap? Deze pijler is het meest flexibel en kan het snelst bijgestuurd worden.


Het gedrag van de medewerkers van een organisatie vormt de derde en laatste pijler. Handelingen en uitingen zoals taal, dresscode, aansprekingsvormen en tonaliteit zijn hier voorbeelden van.


Deze drie pijlers vormen samen de persoonlijkheid van de organisatie. De persoonlijkheid staat voor wat de organisatie werkelijk inhoudt.

Just Say Yes heeft gezien haar jarenlange ervaring met KMO’s en multinationals een sterke reputatie opgebouwd op het vlak van corporate-identity-ontwikkeling.


Communicatiestrategie

Een marketingcommunicatiestrategie definiëren is als een huis bouwen. Begin met stevige fundamenten, een goed plan en een bekwame architect. Een marketing­communicatie­strategie beantwoordt vijf basisvragen:

 • Naar wie gaan we communiceren?

 • Wat gaan we communiceren?

 • Wie gaat communiceren?

 • Hoe gaan we communiceren?

 • Wanneer gaan we communiceren?


Communicatietools

 • Welke tools selecteren we om onze doelstellingen te realiseren?

 • Vertalen ze onze missie, visie en waarden?

 • Spreken ze de juiste doelgroepen aan?

 • Is de inhoud afgestemd op die doelgroepen?

 • Welke doelstelling heeft elke tool?

 • En hoe draagt hij bij tot de totaalcommunicatie?


Reflectie is de boodschap.

 • Wat is onze missie: wat doen we en voor wie?

 • Wat is onze visie: wat willen we bereiken?

 • Wat zijn onze waarden?

 • Wat zijn onze doelstellingen op korte, middellange en lange termijn?


Onze methodieken Just Say Yes ontwikkelde de “Brainplot”-methodiek om elke marketingcommunicatiestrategie de stevige fundamenten te bezorgen die ze nodig heeft. Met communicatie-architectuur brengen we uitgangspunten, strategieën, actoren en tools in kaart. We tekenen het volledige radarwerk schematisch uit. Alleen zo bewaren we het overzicht en kunnen we nagaan hoe we uw totaalcommunicatie en doelstellingen realiseren.

Benieuwd hoe we dat doen en waar we uw bedrijf kunnen heen tillen.

Neem contact op met ons voor uw afspraak naar de toekomst!

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page